Tijdens de ontwerpfase

Na de conceptontwikkeling volgt de ontwerpfase. Deze wordt afgesloten met het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Gedurende de ontwerpfase stellen de medewerkers van Zorgsite Molenhoeve hun ervaring ter beschikking van de promotor en de architect.

In deze fase wordt de basis gelegd voor:

  • betaalbare woongelegenheden
  • aangepast aan een gemengde doelgroep zorgvragers
  • met wederkerigheid aan de plaatselijke gemeenschap
  • aanvaardbaar voor de buurt en de lokale overheid.