Aanbod voor particuliere investeerders

Zorgsite Molenhoeve brengt private middelen samen en investeert deze in zorgvastgoed: gemengde zorgsites. Een samenwerking met Zorgsite Molenhoeve is een investering is met een bepaald rendement, afhankelijk van de gekozen formule.

Om dit mogelijk te maken, hebben we gekozen voor een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (cvba) als vorm voor de vennootschap..

Een CVBA is een handelsvennootschap (dus geen vzw). Onze bedoeling is de coöperanten voordeel te verschaffen in de vorm van een financieel rendement binnen de marges van de wet op de coöperaties.

De coöperatie is een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers, gericht op het vergroten van de economische macht en het behalen van schaalvoordeel. Coöperaties hebben een zeer belangrijke rol gespeeld in de economische emancipatie van grote groepen van de bevolking, vooral rond de eeuwwisseling van de 19de naar de 20e eeuw. Via de coöperatie konden producenten en consumenten zich verenigen en zo gezamenlijk doelen bereiken die voor elk individu onbereikbaar zouden zijn geweest, vooral op het gebied van investeringen.

Wat krijgt u, als investeerder, voor uw geld?

  • U krijgt een ‘sleutel op de deur’ woning, in volle eigendom, zoals beschreven in het lastenboek dat op aanvraag verkrijgbaar is.
  • U krijgt de vermeldde grondoppervlakte in volle eigendom en u bent mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen.
  • U kan de woning zelf betrekken of een huurovereenkomst afsluiten met de beheersinstantie (voordeel: huurgarantie, u hoeft zich geen zorgen te maken over klein en groot onderhoud)
  • U of uw huurder kan een beroep doen op de diensten van het zorgloket (o.a. inslapende waak).